The International Academy of Mathematical Chemistry

Нови члан Међународне Академије за математичку хемију (The International Academy of Mathematical Chemistry) је професор др Борис Фуртула. 28. јуна је једногласно изабран на састанку на Бледу у Словенији.

H индекс професора Фуртуле износи 31, а укупан број цитата његових радова 3962 (подаци преузети из базе Google Scholar).