СПИСАК НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ФАКУЛТЕТА КОЈИ СУ НАЈБОЉЕ ОЦЕЊЕНИ У СТУДЕНТСКИМ АНКЕТАМА

СПИСАК НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ФАКУЛТЕТА КОЈИ СУ НАЈБОЉЕ ОЦЕЊЕНИ У СТУДЕНТСКИМ АНКЕТАМА


Институт за физику

Професори

 1. Проф. др Милан Ковачевић
 2. Доц. др Драгана Крстић
 3. Проф. др Ненад Стевановић

Асистенти

 1. др Владимир Марковић
 2. др Небојша Даниловић
 3. др Биљана Миленковић

Институт за хемију

Професори

 1. Доц. др Јована Богојески
 2. Проф. др Борис Фуртула
 3. Проф. др Срећко Трифуновић

Асистенти

 1. Невена Михаиловић
 2. др Иван Дамљановић
 3. Марија Јеремић

Институт за биологију и екологију

Професори

 1. Доц. др Маријана Косанић
 2. Доц. др Горица Ђелић
 3. Доц. др Милош Матић

Асистенти

 1. Ненад Златић
 2. Филип Вукајловић
 3. Драгана Јаковљевић

Институт за математику и информатику

Професори

 1. Доц. др Сузана Алексић
 2. Проф. др Бранислав Поповић
 3. Проф. др Милош Ивановић

Асистенти

 1. Теодора Трифуновић
 2. Ненад Стојановић
 3. Александар Миленковић