"Солитони" Драгана Тодоровића

Велика награде изложбе "МОГУЂЕ неМОГУЋЕ 2018"