Обавештење о упису студената II, III и IV године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ОБАВЕШТЕЊЕ

I

  a) За упис студената II, III i IV године (БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ) потребно је:
 • индекс
 • 2 (два) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а

*На полеђини пријавног листа обавезно уписати изборне предмете за зимски и летњи семестар.

  b) За упис студената II, III i IV године (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ) потребно је:
 • индекс
 • 2 (два) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а

*На полеђини пријавног листа обавезно уписати изборне предмете за зимски и летњи семестар.

  уплате:
 • прва рата школарине- 12.000,00 на упису
 • друга рата школарине - 12.000,00 до 15. новембра
 • треца рата школарине - 12.000,00 до 15 јануара
 • четврта рата школарине - 12.000,00 до 15 фебруара
 • пета рата школарине - 12.000,00 до 15 априла
 • шеста рата школарине - 12.000,00 до 15 маја

II

  a) Обнова I, II и III године обрачунава се према броју пренетих ЕСПБ пута 1.200,00 динара (цена бода).
 • индекс
 • 2 (два) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а
 • уплата за обнову године по броју пренетих бодова -цена бода 1200,00 динара

*На полеђини пријавног листа обавезно уписати изборне предмете за зимски и летњи семестар. Уколико желите да промените изборни предмет који нисте положили, потребно је да упутите молбу за промену изборног предмета.

  b) Обнова IV- буџетски студенти, имају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана од истека редовног трајања студија.
 • индекс
 • 2 (два) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а
  c) Обнова IV (први пут) -самофинансирајући студенти, плаћају пренете ЕСПБ само из IV године.

Студенти који обнављају IV годину (други пут), плаћају све пренете бодове.

Упис и обнова године на основним академским студијама 21, 24, 25 и 26 септембра 2018. године. Сви студенти који имају услове за упис, могу да упишу годину и пре назначених термина.

Молимо Вас да поштујете динамику плаћања школарине јер у противном нећете моћи да пријавите испите.

Све уплате извршити на жиро рачун ПМФ-а број 840-1017666-11 позив на број 05 -19

У Крагујевцу, 13. 9. 2018. године

Студентска служба