Студентска летња стручна пракса

Студентска летња стручна пракса

Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца 2018.

Конкурс за Студентску летњу стручну праксу 2018.

Драги студенти,

Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу и Центар за развој каријере и саветовање студената вас позивају да се пријавите за Студентску летњу стручну праксу 2018.

У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у установама чији је оснивач град Крагујевац. На конкурс се могу пријавити студенти завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија.

Пракса ће се реализовати у два циклуса:

 • 01-31. јул 2018. године
 • 01-31. август 2018. године

Према исказаним потребама 25 установa и предузећа обухваћеним овим Конкурсом, за праксу се могу пријавити студенти завршних година основних, интегрисаних или мастер академских студија следећих факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу: Економски факултет, Факултет за хотелијерство и туризам, Правни факултет, Филолошко-уметнички факултет, Факултет медицинских наука, Факултет инжењерских наука, Природно-математички факултет, Факултет за машинство и грађевинарство, Факултет техничких наука.

Доступна места за обављање праксе у установама/предузећима чији је оснивач Град Крагујевац можете видети ОВДЕ. Доступно је 123 позиција за праксу.

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар (попунити online пријаву)
 • CV на српском језику
 • Мотивационо писмо
 • Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а у завршну годину студија основних академских, интегрисаних академских студија или мастер академских студија. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, досадашње трајање студија, као и број пренетих испита. (Студентској служби факултета нагласити да се пријављујете на конкурс за СЛСП)

Кандидати који испуњавају наведене услове могу послати документацију до 22. јуна 2018. године (до 12 часова) на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за СЛСП 2018_ГРАД), или је донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу - Јована Цвијића бб, зграда Ректората (између Правног и Економског факултета), 2. спрат, радним данима од 11:00 до 15:00 часова.

НАПОМЕНЕ:

 • Заинтересовани студенти се могу пријавити за највише две позиције. Комисија за селекцију кандидата ће настојати да изађе у сусрет исказаним жељама кандидата, али коначан распоред по институцијама биће дефинисан у складу са бројем расположивих места.
 • Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште, најкасније 5 дана по завршетку конкурса.
 • Сви кандидати ће имати ментора.
 • У зависности од потреба институције у којој се обавља пракса, кандидат ће на пракси проводити од 4 до 8 сати дневно.
 • Сви одабрани кандидати ће по успешном завршетку стручне праксе добити одговарајућу потврду.
 • Сви учесници стручне праксе су у обавези да по завршетку праксе доставе извештај о обављеној стручној пракси (по обрасцу који доставља Центар за развој каријере).
 • Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.

Уколико имате питања или недоумица, можете нас контактирати путем е-поште, телефона или лично у просторијама Центра:

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу

Јована Цвијића бб. 34 000 Крагујевац Тел: 034 300 425

E-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs

Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs