III ФЕСТИВАЛ АКВАРИСТИКЕ, ТЕРАРИСТИКЕ, РИБАРСТВА И РИБОЛОВНОГ ТУРИЗМА

FISH&REPTILES FEST

Festival akvaristike, teraristike, ribolova i ribolovnog turizma

Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac. R.Domanovića 12.

Kragujevac, 13. i 14. maj 2017.

13. maj 2017. godine - SALA 1.
11:00 Otvaranje festivala
12:00 Značaj javnih akvarijuma: Prezentacija: Akvarijum Pula – dr. Milena Mičić
12:30 Centar za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju “Mali Dunav” prezentacija: Prof. dr Zoran Marković
13:00 Zakonski okviri čuvanja i uvoza akvarijumskih i terarijumskih vrsta – Zavod za zaštitu prirode Srbije. dr Nenad Sekulić i mr. Saša Branković
14:00 Tribina: Reč, dve o teraristici – Momčilo Stajić i Predrag Radosavljević
15:00 Uvod u morsku akvaristiku – Igor Mirović
16:00 Nagradni kviz znanja o morskoj akvaristici
16:30 Afrički ciklidi: Tropheus-i za početnike – Jovan Ćurčić
17:30 Uređenje akvarijuma – uživo – Branislav Mandić i Boško Jovanović

14. maj 2017. godine - SALA 1.
12:00 Značaj evidencije ulova ribolovaca za izradu Programa upravlanja ribarskim područjima i monitoringa ribljeg fonda – Prof.dr Vladica Simić: Centar za ribarstvo i konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda – Akvarijum Kragujevac
13:00 Radionica za decu do 7 godina „Raznovrsnost vodenog sveta“
14:00 Izbor za najlepšeg egzotičnog ljubimca
15:00 Radionica za decu stariju od 7 godina
19:00 Zatvaranje festivala