Свечаност поводом укључивања младих истраживача

Свечаност поводом укључивања младих истраживача

Свечаност поводом укључивања младих истраживача - доктораната на научноистраживачке пројекте Министартсва просвете науке и технолошког развоја.

Свечаност је одржана у Народној скупштини Републике Србије.

Од наших доктораната, електронски потпис на Уговоре о раду ставили су: Александра Никезић, Маја Ћупурдија, Стефан Благојевић и Јована Тодосијевић.

Са њима на свечаности је присуствовао и продекан за науку ПМФ-а у Крагујевцу проф. др Милан Ковачевић.