КОНКУРС За ИЗБОР ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ФЕБРУАРА 2018, До 31 ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ