EUROSTUDENT истраживања

Република Србија је по други пут узела учешће у међународном истраживању EUROSTUDENT које се бави прикупљањем индикатора социјалне димензије високог образовања. У предходном циклусу EUROSTUDENT истраживања Србија се прикључила EUROSTUDENT мрежи коју сеу чиниле 32 државе Европе. Тада смо по први пут добили упоредиве податке на националном нивоу о студентском стандарду, мобилности и интернационализацији високог образовања. EUROSTUDENT извештај из предходног циклуса можете погледати на страници: http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EVSynopsisofIndicators.pdf

У тренутном циклусу EUROSTUDENT истраживања имамо прилику да обезбедимо континуирано праћење индикатора социјалне димензије у европским оквирима. Истраживање спроводи Универзитет у Београду у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Резултати истраживања агрегирани на националном нивоу биће доступни на EUROSTUDENT страници http://database.eurostudent.eu/.

Истраживање се спроводи анонимно што значи да не постоји могућност идентификовања појединачних студената и високошколских установа. Подаци ће бити доступни искључиво на националном нивоу и представљени на EUROSTUDENT страници. Више о самом истраживању можете погледати на адреси http://www.eurostudent.eu.

Како бисмо обезбедили квалитет података и неопходну заступљеност високошколских установа у Србији, молимо Вас да нам помогнете у процесу прикупљања и омогућите приступ нашим анкетарима који би спровели анкентно истраживање са студентима Вашег факултета. Пример упитника можете погледати на адреси: https://upitnik.rcub.bg.ac.rs/index.php/493649?lang:sr-Latn.

Надамо се да ћете подржати ово истраживање и одмах позвати колеге да својом сарадњом помогну његово спровођење. Иако је учешће на добровољној бази, због поузданости резултата веома је важно да се етуденти заинтересују и мотивишу да упитник попуне.

За све додатне информације молимо Вас обратите се Центру за обезбеђење квалитета Универзитета у Београду, на мејл адресу: kvalitet@rect.bg.ac.rs, или на бројеве телефона: 011/3207-433, 011/3207-413 и 011/3207-493.