10 СРПСКИХ НАУЧНИКА СА НАЈВЕЋИМ H - ИНДЕКСОМ У ЗЕМЉИ И СВЕТУ

10 СРПСКИХ НАУЧНИКА СА НАЈВЕЋИМ H - ИНДЕКСОМ У ЗЕМЉИ И СВЕТУ

Академик Иван Гутман,

Хемичар, професор Емиритус на нашем факултету има највећу вредност индекса научне компетентности (78), од свих истраживача који живе и раде у Србији.