ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ОГЛАШАВА СЛОБОДНА МЕСТА ЗА

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 10 -
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 10 -
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 10 -
УКУПНО 30 -

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДТА за за трећи конкурсни рок 19. - 25. септембра 2017. године oд 9 - 13 часова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ: 26. 9. 2017. године у 10 часова за све студијске групе

Приликом пријављивања потребно је доставити:

  • Пријаву за упис на Факултет (Студентска служба ПМФ-а)
  • Сведочанство из I, II, III и IV године (фотокопије- оригинали на увид) и диплома
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000 динара).

Упис примљених кандидата обавиће се по објављивању коначне ранг листе.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

У Крагујевцу, 19. 9. 2017. године

Природно - Математички Факултет

СЕКРЕТАРИЈАТ