Резултати избора за Студенски парламент

Избори за Студентски парламент су одржани 19. априла 2018. године у периоду од 08,00 - 20,00 часова.

Резултати избора за Студенски парламент
Листа кандидата за Школску 2017/2018 годину
Списак уписаних студената у Школску 2017/2018 годину - Физика
Списак уписаних студената у Школску 2017/2018 годину - Хемија
Списак уписаних студената у Школску 2017/2018 годину - Математика и Информатика
Списак уписаних студената у Школску 2017/2018 годину - Биологија и Екологија
Одлука о расписивању избора за Студентски парламент
Комисија за спровођење избора за Студентски парламент
ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ ФАКУЛТЕТА