УПИС КАНДАДАТА

УПИС КАНДАДАТА “ДО ЦРТЕ”

03.07. - 05.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Документација потребна за упис:

 • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
 • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.

Жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС КАНДАДАТА “ИСПОД ЦРТЕ” КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ УПИШУ НА БУЏЕТ

05.07.2017. године од 13:00 до 15:00

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних Факултета Универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

Специјално, кандидатима који су положили пријемни на Студијским групама математика или информатика се признаје пријемни испит за упис на основне академске студије Физике.


ПРИЈАВА кандадата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ

03.07. - 13.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Кандидати подносе захтев Декану Факултета за признавање пријемног испита, потврду о положеном пријемном испиту са оствареим бројем бодова, диплому, извод из књиге рођених и сва четири сведочанства.

Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.


УПИС кандадата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ

14.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Документација потребна за упис:

 • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
 • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.

Жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.