Компанија ASEE Solutions наградила најбољу апликацију за управљање софтверским пројектима


И ове године смо у оквиру предмета Софтверско инжењерство одржали такмичење за најбољи софтверски производ. За најбоље софтверско решење за управљање софтверским пројектима је проглашена апликација „ProjSync“ тима SyncATech, који је од компаније ASEE Solutions награђен вредним наградама. Иако је један од основних циљева предмета припрема студената за тимски рад, компанија ASEE Solutions је посебно, као најистакнутијег појединца, наградила и Војина Миловића, члана тима FireSoft.

Ново име несмањена подршка већ 10 година

Овогодишњи победници са представницима компаније ASEE Solutions

На Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу се у оквиру студијског програма Информатика одржава курс из предмета Софтверски инжењеринг.

Циљ овог предмета је припрема студената за реалне услове пословања у софтверској индустрији.

Сви студенти се деле у тимове који имају задатак да за време трајања курса развију сопствено софтверско решење за задати реалан проблем.

По завршетку курса се организује такмичење за најбољу апликацију, при чему се у обзир узимају задовољеност захтева клијента, квалитет пројектне документације, исправност, робустност и безбедност апликације, доживљај корисника и дизајн корисничког окружења, али и способност презентовања производа клијентима.


Тема овогодишњег пројекта је била развој алата за управљање софтверским пројектима који треба да искористи предности традиционалних и агилних метода, тако да омогући једноставан и интуитиван приказ пројеката и задатака у оквиру организације, што ће резултовати бољом организацијом рада, распоређивањем времена и праћењем стања пројекта.