Студентска анкета за летњи семестар школске 2023/24. године


 • 1. О значају анкете
 • Студентска анкета са спроводи у циљу вредновања и унапређивања организације и квалитета наставе на Природно-математичком факултету.
 • Факултет је у обавези да спроводи студентску анкету сваке школске године.
 • Студентска анкета је ретка (можда и једина) прилика када се студенти питају за мишљење о:
  • квалитету извођења наставе и вежби,
  • квалитету рада Библиотеке и Студентске службе, као и о техничкој опремљености Факултета.
  • Ову прилику студенти не треба да пропусте, јер је њихово мишљење релевантно и треба да укаже на пропусте који се онда могу отклонити.
 • 2. Студентска анкета је анонимна. Уз одговоре се нигде не бележи корисничко име студента!
 • 3. Анкетирање ће моћи да се изводи у терминима предвиђеним за пријаву испита за јунски испитни рок (од 5. до 7. јуна 2024. за све студенте Факултета; додатни термини само за студенте Математике и Информатике су 13. и 14. јун 2024.) или за јулски рок (од 27. јуна до 1. јула 2024.). Приликом пријаве испита у јунском и јулском испитном року преко студентског портала сваки студент претходно треба да попуни анкету чиме ће се омогућити даљи процес пријаве испита.
 • 4. При попоуњавању анкете:
 • Одабрати Институт,
 • Одабрати смер,
 • Одабрати годину студија,
 • Одабрати модул (ако постоје),
 • Унети оцене
 • Анкету попуњавају студенти који су похађали наставу из датог предмета у летњем семестру школске 2023/2024. години. Студент који није похађао наставу из датог предмета у школској 2023/24. године не треба да попуњава анкету за тај предмет. У случају изборних предмета које нисте слушали, или Вам дати наставник/асистент није предавао, одговарајући део листића НЕ ПОПУЊАВАТИ, већ одмах прећи на следећи предмет.
 • Уколико имате сугестије везане за наставни процес на предмету/рад служби, можете унети коментар у одговарајуће поље.
 • Кликом на дугме Следећи предмет се прелази на наредни предмет.
 • Када завршите са оцењивањем на свим предметима кликнути на дугме Заврши анкету.
 • Када завршите анкету, аутоматски ћете бити преусмерени даље на процес пријаве испита.
 • Апсолвенти нису у обавези да попуне анкету.
 • Анкету је могуће попунити користећи рачунар, паметни телефон или таблет.