Јавна одбрана завршног (мастер) рада, кандидат - Лазар Миловић

Кандидат:

Лазар Миловић, дипломирани хемичар

Јавна одбрана завршног (мастер) рада

под насловом:

„Испитивање интеракција динуклеарних комплекса платине(II) који садрже пиразин и 1,5-нафтиридин као мостне лиганде са биoмолекулима"

биће одржана 29. 9. 2023. године са почетком у 9:00 часова у сали А-I-25, Институт за хемију, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 21. 9. 2023. године

Природно-математички Факултет

Институт за хемију

Ментор: Проф. Др Снежана Рајковић