Јавна одбрана докторске дисертације - кандидат Милена М. Петровић

Јавна одбрана докторске дисертације
на Институту за хемију


кандидат: Милена М. Петровић Било на увиду јавности од 19. 5. - 18. 6. 2023. године
ментор: др Милан Д. Јоксовић Природно-математички факултет, Крагујевац Научна област (УДК): 547.831(043.3)
Синтеза, антипролиферативна активност и липофилност нових деривата хинолин-4-карбоксилне киселине као потенцијалних инхибитора дихидрооротат дехидрогеназе

биће одржана 25. 8. 2023. године са почетком у 12:00 часова у учионици бр. А-I-1 у Главној згради Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 8. 8. 2023. године

Природно-математички факултет

Декан

Проф. др Марија Станић