Јавна одбрана завршног (мастер) рада, кандидат - Наташe Ђорђевић (1083/2020)

Кандидат:

Наташe Ђорђевић (1083/2020)

Јавна одбрана завршног (мастер) рада

под насловом:

„ИНТЕСТИНАЛНА МИКРОБИОТА И МЕХАНИЗМИ ИНТЕРАКЦИЈА СА ИМУНИМ И НЕРВНИМ СИСТЕМОМ ЧОВЕКА“

биће одржана 11. 7. 2023. године са почетком у 11:00 часова у учионици бр. А-II-5, Институт за биологију и екологију, централна зграда Природно-математичког факултета, улица Радоја Домановића бр. 12, у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 4. 7. 2023. године

Природно - Математички Факултет

Институт за биологију и екологију

др Ивана Радојевић, доцент - ментор