Јавна одбрана завршног рада, кандидат - Ненад Стевић (1056/2021)

Кандидат:

Ненад Стевић (1056/2021)

Јавна одбрана завршног рада

под насловом:

„Корелација биологије са другим наукама“

биће одржана 7. 7. 2023. године са почетком у 14:00 часова у учионици бр. А-I-6, централна зграда Природно- математичког факултета, улица Радоја Домановића бр. 12, у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 30. 6. 2023. године

Природно - Математички Факултет

Институт за биологију и екологију

др Радмила Глишић