Избори за Студентски парламент


ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТЛИСТE КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ПО ИНСТИТУТИМА