ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ


ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ за давање у закуп Фискултурне сале


ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ


ИЗЈАВА О ГУБИТКУ ПРАВА НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА у поступку давања у закуп Фискултурне сале Природно-математичког факултета у Крагујевцу

ИЗЈАВА О ГУБИТКУ ПРАВА НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА ЗА ПРАВНА ЛИЦА у поступку давања у закуп Фискултурне сале Природно-математичког факултета у Крагујевцу


ПРИЈАВА за учешће на јавноj лицитацији за давање у закуп Фискултурне сале Природно-математичког факултета у Крагујевцу за физичка лица

ПРИЈАВА за учешће на јавноj лицитацији за давање у закуп Фискултурне сале Природно-математичког факултета у Крагујевцу за правна лица