ОДОБРЕН ВАНРЕДНИ МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК


ОДОБРЕН ВАНРЕДНИ МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК


Наставно-научно веће Факултета је, на основу дописа Студентског парламента, одобрило ванредни мартовски испитни рок.

У овом року студенти ће моћи да пројаве све испите, али само оне из зимског (не и летњег) семестра.

Испити ће се одржати 25. и 26. марта, а пријављивање 20. и 21. марта, уз одговарајућу накнаду.

Тачно време одржавања појединачних испита ће бити накнадно истакнуто на сајтовима института.