ЧАСОПИСИ ФАКУЛТЕТА НА ЛИСТИ ДОМАЋИХ ЧАСОПИСА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЧАСОПИСИ ФАКУЛТЕТА НА ЛИСТИ ДОМАЋИХ ЧАСОПИСА ЗА 2022. ГОДИНУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је објавило категоризацију домаћих научних часописа за 2022. годину, коју можете да погледате овде.

На тој листи су и часописи које публикује наш Факултет.

Часопис MATCH је у категорији М22, са импакт фактором 2.633 за 2021. годину

Часопис Kragujevac Journal of Mathematics је у категорији М24 за област Математика.

Часопис Kragujevac Journal of Science је у категорији М24 за област Биологија, а у категорији М51 за области Хемија, Физика и Уређење, заштиту и коришћење вода, земљишта и ваздуха.


Честитамо на успеху уредништвима и сарадницима часописа Факултета.