Еразмус+ пројекат TeComp

У oрганизацији тима ЕРАСМУС+ пројекта TeComp, у четвртак 27. oктобра у сали А-I-1 са почетком у 12:15 часова, проф. др Зорана Лужанин, ПМФ Нови Сад, одржаће предавање

Докторске студије и истраживања у области образовања из природних наука, математике и информатике

Сви заинтересовани наставници, сарадници и студенти су добродошли.


Апстракт предавања

Докторске студије и истраживања у области образовања из природних наука, математике и информатике

Зорана Лужанин Природно-математички факултет, Нови Сад Докторске академске студије Методике наставе природних наука (биологије, хемије, физике, географије), математике и информатике су прве и јединствене студије у Републици Србији. Настале су као одговор на велике изазове и потребе који се јављају у развоју целовитог образовног система у Србији. Студије омогућују наставак континуираног и целовитог образовања добрим студенaтa у области природних наука (биологије, физике, хемије, географије), математике и информатике који показују изражена интересовања за изучавање дидактичко-методичких и психолошко-педагошких дисциплина. Диференцирањем наставних садржаја у оквире уских научних дисциплина и њиховом интеграцијом у интердисциплинарним областима постиже се формирање флексибилног система знања у области природних наука, психологије, педагогије, дидактике и методике струке, што омогућује студентима ових докторских студија стицање потребних компетенција за рад у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима, као и за рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.

Центар за развој образовања у области природних наука, математике и информатике основан је на Природно-математичком факултету у Новом Саду са циљем додатне подршке докторским студијама и истраживањима у области образовања.

Овај студијски програм и Центар за развој образовања акредитовани су и уведени уз подршку TeComp пројекта финансираног од стране Ерасмус + програма Европске уније