КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
у школској 2022/2023. години


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2022/2023. години уписаће 185 студената и то 94 на буџету и 91 самофинансирајућих:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60 ЕСПБ) за стицање академског назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
МАСТЕР БИОЛОГ 12 8
МАСТЕР ЕКОЛОГ 12 8
МАСТЕР МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ И ФИЗИОЛОГ 6 14
МАСТЕР МАТЕМАТИЧАР* 20 10
МАСТЕР ИНФОРМАТИЧАР* 10 20
МАСТЕР ФИЗИЧАР 10 5
МАСТЕР ХЕМИЧАР* 24 26

*Полаже се пријемни испит (упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту одговарајућег института).

Одлуком Владе Републике Србије је утврђен број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60 ЕСПБ) БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА
са инвалидитетом 1
припадници ромске националности 1

Ближе услове бодовања приложене документације погледати на сајту одговарајућег института или у Правилнику о мастер академским студијама.

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.


ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Кандидати потребна документа предају у просторијама Студентске службе Факултета 5. 10. 2022. од 09.00 до 13.00 h.

*ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (МАС Математика, МАС Информатика, МАС Хемија): 6. 10. 2022. У 11.00 h

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 6. 10. 2022. ГОДИНЕ. РОК ЗА ЖАЛБЕ ЈЕ 24 ЧАСА ОД ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 7. 10. 2022.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 10. И 11. 10. 2022. године.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 10. 10. 2022. ГОДИНЕ.

ШКОЛАРИНА за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара, плаћа се у 6 рата по 16.000,00 динара.

Школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра за једну школску годину.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

  • пријава на конкурс (преузима се овде) или се преузима у Студентској служби, за оне који се лично пријављују);
  • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама;
  • извод из књиге рођених;
  • уверење о положеним испитима током основних академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
  • оверен наставни план и програм (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
  • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 7.000,00 дин.

За упис је потребно:

  • два обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а);
  • индекс (преузима се у Студентској служби ПМФ-а);
  • уплата за трошкове уписа 2.000,00 динара;
  • уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 16.000,00 динара.

НАПОМЕНА. Свака уплата треба да буде на посебној уплатници. Уплате извршити на жиро-рачун ПМФ-а број 840-1017666-11 позив на број: 05-19.