ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

УПИС ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2018/19 ГОДИНЕ ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 21. - 23. 1. 2019. ГОДИНЕ.

I - За упис летњег семестра потребно је доставити:

  • Један образац ШВ-20 (скриптарница Факултета)
  • Индекс са потписима за одслушане предмете
  • Уплата рате школарине (за самофинасирајуће студенте)

*доказ о уплати одговарајућих накнада (Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

У Крагујевцу, 27. 12. 2018. године

Природно - Математички Факултет

СЕКРЕТАРИЈАТ