Наставници и сарадници

Наставник Звање Институт
ГУТМАН др ИВАН Професор Емеритус Институт за хемију
БУГАРЧИЋ др ЗОРИЦА Редовни професор Институт за хемију
ДУГИЋ др МИРОЉУБ Редовни професор Институт за физику
ЖИВИЋ др ИВАН Редовни професор Институт за физику
ЈОКСОВИЋ др МИЛАН Редовни професор Институт за хемију
КОВАЧЕВИЋ др МИЛАН Редовни професор Институт за физику
МАРКОВИЋ др СВЕТЛАНА Редовни професор Институт за хемију
МАТОВИЋ др ЗОРАН Редовни професор Институт за хемију
МИЛОШЕВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ др ОЛИВЕРА Редовни професор Институт за биологију и екологију
ОГЊАНОВИЋ др БРАНКА Редовни професор Институт за биологију и екологију
ПАВЛОВИЋ др ЉИЉАНА Редовни професор Институт за математику и информатику
ПЕТРОВИЋ др ЗОРИЦА Редовни професор Институт за хемију
РИСТИЋ др ВЛАДИМИР Редовни професор Институт за физику
САВОВИЋ др СВЕТИСЛАВ Редовни професор Институт за физику
СИМИЋ др СНЕЖАНА Редовни професор Институт за биологију и екологију
СИМИЋ др ВЛАДИЦА Редовни професор Институт за биологију и екологију
СТАНИЋ др МАРИЈА Редовни професор Институт за математику и информатику
ТРИФУНОВИЋ др СРЕЋКО Редовни професор Институт за хемију
ЧОМИЋ др ЉИЉАНА Редовни професор Институт за биологију и екологију
БОЈОВИЋ др ДЕЈАН Ванредни професор Институт за математику и информатику
ВУКОВИЋ др НЕНАД Ванредни професор Институт за хемију
ГЛИШИЋ др РАДМИЛА Ванредни професор Институт за биологију и екологију
ЂОРЂЕВИЋ др РАДОСАВ Ванредни професор Институт за математику и информатику
ЂУКИЋ др НЕВЕНА Ванредни професор Институт за биологију и екологију
ИВАНОВИЋ др МИЛОШ Ванредни професор Институт за математику и информатику
ЈЕВТИЋ др ВЕРИЦА Ванредни професор Институт за хемију
ЈОКСОВИЋ др ЉУБИНКА Ванредни професор Институт за хемију
КРСТИЋ др ДРАГАНА Ванредни професор Институт за физику
ЛЕПОВИЋ др МИРКО Ванредни професор Институт за математику и информатику
МЛАДЕНОВИЋ др МИЛАН Ванредни професор Институт за хемију
НЕШОВИЋ др ЕМИЛИЈА Ванредни професор Институт за математику и информатику
ОСТОЈИЋ др АЛЕКСАНДАР Ванредни професор Институт за биологију и екологију
ПЕТРОВИЋ др ВИОЛЕТА Ванредни професор Институт за физику
ПЕТРОВИЋ др БИЉАНА Ванредни професор Институт за хемију
ПЕШИЋ др СНЕЖАНА Ванредни професор Институт за биологију и екологију
ПОПОВИЋ др БРАНИСЛАВ Ванредни професор Институт за математику и информатику
РАДЕНКОВИЋ др СЛАВКО Ванредни професор Институт за хемију
РАЈКОВИЋ др СНЕЖАНА Ванредни професор Институт за хемију
РАТКОВИЋ др ЗОРАН Ванредни професор Институт за хемију
СТАНИЋ др ЗОРКА Ванредни професор Институт за хемију
СТАНИЋ др СНЕЖАНА Ванредни професор Институт за биологију и екологију
СТАНКОВИЋ др МИЛАН Ванредни професор Институт за биологију и екологију
СТЕВАНОВИЋ др НЕНАД Ванредни професор Институт за физику
СТЕФАНОВИЋ др НЕНАД Ванредни професор Институт за математику и информатику
СТОЈАНОВИЋ др БОБАН Ванредни професор Институт за математику и информатику
СТОЈАНОВИЋ-ПЕТРОВИЋ др МИРЈАНА Ванредни професор Институт за биологију и екологију
ТОПУЗОВИЋ др МАРИНА Ванредни професор Институт за биологију и екологију
ФУРТУЛА др БОРИС Ванредни професор Институт за хемију
ХИНИЋ др ДАРКО Ванредни професор Катедра општеобразовних предмета
АЛЕКСИЋ др СУЗАНА Доцент Институт за математику и информатику
АЛЕКСИЋ-ЛАМПЕРТ др ТАТЈАНА Доцент Институт за математику и информатику
АРСЕНИЈЕВИЋ др МОМИР Доцент Институт за физику
БОГОЈЕСКИ др ЈОВАНА Доцент Институт за хемију
БОЈОВИЋ др БИЉАНА Доцент Институт за биологију и екологију
БОРОВИЋАНИН др БОЈАНА Доцент Институт за математику и информатику
БРАНКОВИЋ др СНЕЖАНА Доцент Институт за биологију и екологију
ВАСОЈЕВИЋ др МИОРАД Доцент Институт за хемију
ГЛИШИЋ др БИЉАНА Доцент Институт за хемију
ГЛОЂОВИЋ др АНИЦА Доцент Катедра општеобразовних предмета
ГРУЈИЧИЋ др ДАРКО Доцент Институт за биологију и екологију
ДАМЉАНОВИЋ др ИВАН Доцент Институт за хемију
ДИМИТРИЈЕВИЋ др СЛАЂАНА Доцент Институт за математику и информатику
ЂЕЛИЋ др ГОРИЦА Доцент Институт за биологију и екологију
ЂУРЂЕВИЋ-НИКОЛИЋ др ЈЕЛЕНА Доцент Институт за хемију
КАПЛАРЕВИЋ-МАЛИШИЋ др АНА Доцент Институт за математику и информатику
КОСАНИЋ др МАРИЈАНА Доцент Институт за биологију и екологију
ЛАЗИЋ др МИРЈАНА Доцент Институт за математику и информатику
МАРИНКОВИЋ др СИЛВАНА Доцент Институт за математику и информатику
МАРКОВИЋ др СНЕЖАНА Доцент Институт за биологију и екологију
МАРКОВИЋ др ВЛАДИМИР Доцент Институт за физику
МАРКОВИЋ др ВИОЛЕТА Доцент Институт за хемију
МАТИЋ др МИЛОШ Доцент Институт за биологију и екологију
МИЛОШЕВИЋ-ЗЛАТАНОВИЋ др СВЕТЛАНА Доцент Институт за биологију и екологију
МИТРОВСКИ-БОГДАНОВИЋ др АНА Доцент Институт за биологију и екологију
МИХАИЛОВИЋ др ВЛАДИМИР Доцент Институт за хемију
ПАВЛОВИЋ др МИРЈАНА Доцент Институт за математику и информатику
ПЕТРОВИЋ др ВЛАДИМИР Доцент Институт за хемију
ПЕТРОВИЋ др АНА Доцент Институт за биологију и екологију
РАДУЛОВИЋ др МИРКО Доцент Институт за физику
СИМИЋ др САША Доцент Институт за физику
СИМИЋ др ВИШЊА Доцент Институт за математику и информатику
СТЕВАНОВИЋ др ЈАСНА Доцент Институт за физику
СТЕФАНОВИЋ др ОЛГИЦА Доцент Институт за биологију и екологију
СТОЈАНОВИЋ др ТАТЈАНА Доцент Институт за математику и информатику
СТОЈАНОВИЋ НЕНАД Доцент Институт за математику и информатику
ТОДОРОВИЋ др ДРАГАН Доцент Институт за физику
ТОМОВИЋ др ТАТЈАНА Доцент Институт за математику и информатику
ТРАКИЋ др ТАЊА Доцент Институт за биологију и екологију
ЋИРИЋ др АНДРИЈА Доцент Институт за хемију
ЦВЈЕТКОВИЋ др ВЛАДИМИР Доцент Институт за физику
ВУКИЋЕВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ мр ЉИЉАНА Наставник страног језика Катедра општеобразовних предмета
ДАНИЛОВИЋ др НЕБОЈША Асистент са докторатом Институт за физику
ЈАНИЋЕВИЋ др САЊА Асистент са докторатом Институт за физику
МИЛУТИНОВИЋ др МИЛЕНА Асистент са докторатом Институт за биологију и екологију
СИМИЋ др ЗОРАН Асистент са докторатом Институт за хемију
СИМОВИЋ др АНА Асистент са докторатом Институт за физику
СТЕВАНОВИЋ др ДРАГАНА Асистент са докторатом Институт за хемију
АДАМОВИЋ МИЛОШ Асистент Институт за физику
АКСЕНТИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР Асистент Институт за математику и информатику
ВАСИЉЕВИЋ ЈЕЛИЦА Асистент Институт за математику и информатику
ВУКАЈЛОВИЋ ФИЛИП Асистент Институт за биологију и екологију
ГРБОВИЋ МИЛИЦА Асистент Институт за математику и информатику
ДЕЛИБАШИЋ ХРИСТИНА Асистент Институт за физику
ЂОРЂЕВИЋ НЕВЕНА Асистент Институт за биологију и екологију
ЈАКОВЉЕВИЋ др ИВАН Асистент Институт за хемију
ЈАКОВЉЕВИЋ др ДРАГАНА Асистент Институт за биологију и екологију
ЈОВАНОВИЋ МАРИЈА Асистент Институт за биологију и екологију
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР Асистент Институт за математику и информатику
КОВАЧЕВИЋ ЉУБИЦА Асистент Институт за математику и информатику
МАРКОВИЋ СТЕФАН Асистент Институт за биологију и екологију
МИЛЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР Асистент Институт за математику и информатику
МИЛИВОЈЕВИЋ-ДАНАС МИЛИЦА Асистент Институт за математику и информатику
НИКОЛИЋ СРЂАН Асистент Институт за математику и информатику
ОБРЕНОВИЋ МИХАИЛО Асистент Институт за математику и информатику
ПАВКОВИЋ МИЛОШ Асистент Институт за математику и информатику
ПАНТИЋ АНИЦА Асистент Институт за математику и информатику
ПАУНОВИЋ МИЛИЦА Асистент Институт за биологију и екологију
ПЕТРОВИЋ НЕВЕНА Асистент Институт за биологију и екологију
ПЕТРОВИЋ НЕВЕНА Асистент Институт за математику и информатику
ПИРКОВИЋ БОГДАН Асистент Институт за математику и информатику
ПРЕДОЈЕВИЋ ДРАГАНА Асистент Институт за биологију и екологију
СТАНКОВИЋ НЕВЕНА Асистент Институт за хемију
СТЕПАНОВИЋ ЈЕЛЕНА Асистент Институт за хемију
ТОШОВИЋ др ЈЕЛЕНА Асистент Институт за хемију
ТРИФУНОВИЋ ТЕОДОРА Асистент Институт за математику и информатику
ЋЕНДИЋ др МАРИНА Асистент Институт за хемију
ФРАНИЦХ АНЂЕЛА Асистент Институт за хемију
ДИВАЦ др ВЕРА Научни сарадник Институт за хемију
ТОДОСИЈЕВИЋ др АНКА Научни сарадник Институт за хемију
АНТИЋ МАРИЈА Истраживач сарадник Институт за хемију
БУГАРИНОВИЋ ЈОВАНА Истраживач сарадник Институт за хемију
ВУКИЋ МИЛЕНА Истраживач сарадник Институт за хемију
ГРБОВИЋ ФИЛИП Истраживач сарадник Институт за биологију и екологију
ГРУЈОВИЋ МИРЈАНА Истраживач сарадник Институт за биологију и екологију
ЂУКИЋ МАЈА Истраживач сарадник Институт за хемију
ЂУРЕТАНОВИЋ СИМОНА Истраживач сарадник Институт за биологију и екологију
ЗЛАТИЋ НЕНАД Истраживач сарадник Институт за биологију и екологију
ЈЕРЕМИЋ МАРИЈА Истраживач сарадник Институт за хемију
ЈОКСИМОВИЋ НЕНАД Истраживач сарадник Институт за хемију
КУЗМАНОВИЋ ЉУБИЦА Истраживач сарадник Институт за физику
МИЛОШЕВИЋ МАРИЈА Истраживач сарадник Институт за биологију и екологију
МИХАИЛОВИЋ НЕВЕНА Истраживач сарадник Институт за хемију
МИХОВИЋ НЕЗРИНА Истраживач сарадник Институт за хемију
МЛАДЕНОВИЋ КАТАРИНА Истраживач сарадник Институт за биологију и екологију
НИКОДИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА Истраживач сарадник Институт за биологију и екологију
ПЕТРОНИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА Истраживач сарадник Институт за хемију
ПЕШИЋ МАРКО Истраживач сарадник Институт за хемију
РАДЕНКОВИЋ МИЛЕНА Истраживач сарадник Институт за биологију и екологију
РАДОВИЋ-ЈАКОВЉЕВИЋ МАРИНА Истраживач сарадник Институт за биологију и екологију
РАДОЈКОВИЋ НАТАША Истраживач сарадник Институт за биологију и екологију
АНДРЕЈЕВИЋ ТИНА Истраживач приправник Институт за хемију
БЛАГОЈЕВИЋ СТЕФАН Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
ВЕЛИЧКОВИЋ ТИЈАНА Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
ЂОРЂЕВИЋ СЛАЂАНА Истраживач приправник Институт за хемију
ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА Истраживач приправник Институт за математику и информатику
ЈАКОВЉЕВИЋ КАТАРИНА Истраживач приправник Институт за хемију
ЈАКОВЉЕВИЋ МАРИЈА Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
ЈОВАНКИЋ ЈОВАНА Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
ЈОВИЧИЋ-МИЛИЋ САНДРА Истраживач приправник Институт за хемију
КАЊЕВАЦ МИЛИЦА Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
МАКСИМОВИЋ ТИЈАНА Истраживач приправник Институт за хемију
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
МЕЂЕДОВИЋ МИЛИЦА Истраживач приправник Институт за хемију
МИЛАНОВИЋ ЖИКО Истраживач приправник Институт за хемију
МИЛОВАНОВИЋ ВЕСНА Истраживач приправник Институт за хемију
НИКЕЗИЋ АЛЕКСАНДРА Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
НИКОЛИЋ МАРИЈАНА Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
ПЕТРОВИЋ АНГЕЛИНА Истраживач приправник Институт за хемију
ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ Истраживач приправник Институт за хемију
ПЛАНОЈЕВИЋ НЕВЕНА Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
ПОПОВИЋ ФИЛИП Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
РАДИСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА Истраживач приправник Институт за хемију
РЕЏЕПОВИЋ ИЗУДИН Истраживач приправник Институт за хемију
СРЕЋКОВИЋ НИКОЛА Истраживач приправник Институт за хемију
СТАНИЋ ПЕТАР Истраживач приправник Институт за хемију
СТЕВАНОВИЋ НЕВЕНА Истраживач приправник Институт за хемију
ТОДОСИЈЕВИЋ ЈОВАНА Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
ТУБИЋ-ВУКАЈЛОВИЋ ЈОВАНА Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
ЋОЋИЋ ДУШАН Истраживач приправник Институт за хемију
ЋУПУРДИЈА МАЈА Истраживач приправник Институт за биологију и екологију
ФИЛИПОВИЋ ИГЊАТ Истраживач приправник Институт за хемију
ВАСОВИЋ ЛАЗАР Сарадник у настави Институт за математику и информатику
ДАБИЋ МАРКО Сарадник у настави Институт за математику и информатику
КРСТИЋ ЛАЗАР Сарадник у настави Институт за математику и информатику
ЛУЧИЋ МАЈА Сарадник у настави Институт за математику и информатику
МИЛЕВИЋ ЉУБИЦА Сарадник у настави Институт за математику и информатику
ПРОДАНОВИЋ ДАНИЦА Сарадник у настави Институт за математику и информатику