12th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics

Институт за Физику ПМФ-а у Крагујевцу је суорганизатор међународне научне конференције под називом:

12th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics,

која ће бити одржана у Врднику, од 3 до 7 јуна 2019. године

Више информација на сајту конференције: http://servo.aob.rs/scslsa12/

<!--

четвртак 23. мај 2019. године 10.00 - 14.00 Свечана сала ПМФ-а