Kragujevac Journal of Science

Успех часописа Kragujevac Journal of Science

Према последњој категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја научних часописа за 2020. годину чији издавачи су из Републике Србије, Факултетски часопис Kragujevac Journal of Science се налази у категорији М24 за област Биологија и научну област Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха.

Ово је велики успех како за Факултет, тако и за уреднички тим нашег часописа и на томе им честитамо.