MAGIC - 2018 (3rd workshop on MAGnetically Induced Currents in molecules)

MAGIC - 2018

MAGIC - 2018 (3rd workshop on MAGnetically Induced Currents in molecules) је трећа по реду научна конференција из серије MAGIC. Прва MAGIC конференција одржана је 2014. године у Твермину у Финској, а друга 2016. године у Салерну у Италији.

MAGIC је међународни научни скуп на коме се представљају најновији научни резултати из области теоријске квантне хемије који се односе на проучавање молекула у магнетном пољу. Проучавање магнетних особима молекула је од значаја за фундаменталну, али и примењену хемију. Синтезе нових материјала захтевају специфичне особине и у погледу магнетих својстава. Отуда тематика скупа MAGIC – 2018 спада у најактуелније проблеме савремен теоријске и примењене хемије.

Више информација о конференцији MAGIC – 2018 можете наћи на сајту: