1st Computational Medicinal Chemistry WorkShop

1st Computational Medicinal Chemistry WorkShop

Поштовани,

Са великим задовољством Вам представљамо:

DesignIT-TO-LEAD

1st Computational Medicinal Chemistry WorkShop

Радионицу из медицинске хемије

по угледу на светске радионице - први пут у Крагујевцу од 03. до 08. септембра 2018. године, на Природно-математичком Факултету у Крагујевцу

DesignIT-TO-LEAD је специјализована радионица која има за циљ унапређење знања из медицинске хемије и рационалног дизајна лекова коришћењем рачунарских и компјутационих техника, студентима основних студија хемије и фармације, студентима докторских и постдокторских студија хемије, медицинске хемије, фармације и сродних дисциплина и свим компанијама које се баве развојем и производњом лекова и пружањем медицинских и фармацеутских услуга.

Више о радионици можете сазнати овде: https://school.3d-qsar.com/

Радионица се одржава као производ сарадње Природно-математичког Факултета у Крагујевцу и Alchemical Dynamics, StartUp of Sapienza Università di Roma.

Допринос рачунарских и компјутационих метода у откривању лекова постао је немерљив и највеће светске фармацеутске компаније користе у развоју лекова алате за компјутациони дизајн лекова. Дизајн лекова помоћу рачунара (енг. Computer-Aided Drug Design, CADD) користи компјутационе методе и ресурсе за дизајн и откривање нових биоактивних једињења.

У овиру радионице презентоваће се главне компјутационе технике које се тренутно користе у дизајну лекова, чиме ће учесници стећи основна и напредна знања у области. Сви компутациони приступи фокусираће се на генерисању тродимензионалне корелације између структуре и активности потенцијалних лекова (енг. Three-Dimensional Quantitative Structure-Activity Relationships, 3-D QSAR), односно на разумевању начина дефинисања биоактивних конформација нових биоактивних једињења.

Током трајања радионице, учесници ће кроз континуирану едукацију од стране домаћих и страних стручњака, кроз предавања и радне сесије, стећи нове вештине у дизајну лекова које ће моћи да примене на сопственим пројектима.

За више информација о радионици можете контактирати:

Доц. др Милана Младеновића (mmladenovic@kg.ac.rs или 063/8932160).

Prof. Rino-а Ragno-а (rino.ragno@uniroma1.it или +39-06-49913937/152).

С поштовањем,

доц. др Милан Младеновић

Природно-математички факултет

Универзитет у Крагујевцу

Prof. Rino Ragno

Alchemical Dynamics CEO

StartUp of Sapienza Università di Roma