ДВА ПРОЈЕКТА СА ФАКУЛТЕТА


ДВА ПРОЈЕКТА СА ФАКУЛТЕТА ОДОБРЕНА ЗА ПРОЈЕКАТ ПРИЗМА

У оквиру програма ПРИЗМА, Фонд за науку Републике Србије ће у наредне три године финансирати 97 пројеката на којима ће учествовати 898 истраживача из 91 научноистраживачкe организацијe. Укупан буџет одобрених пројеката износи 24,999,824.72 евра.

Међу одобреним пројектима су и два са Факултета, чији су руководиоци:

- проф. др Виолета Петровић и

- проф. др Милан Младеновић.