КОНКУРС ЗА УПИС НА ДАС

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
у школској 2023/2024. години


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ће у прву годину докторских академских студија у школској 2023/2024. години уписати 10 буџетских и 16 самофинансирајућих студената и то:

Студијски програм докторских академских студија (3 године, 180 ЕСПБ) за стицање научног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
Доктор наука - биолошке науке 2 4
Доктор наука - математичке науке* 3 3
Доктор наука - рачунарске науке* 1 2
Доктор наука - физичке науке* 2 3
Доктор наука - хемијске науке* 2 4

*Полаже се пријемни испит (упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту одговарајућег института).

Ближе услове бодовања приложене документације погледати на сајту одговарајућег института.

Право на упис имају сви кандидати који су завршили основне и мастер академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ЕСПБ.


Приликом конкурисања студент мора да приложи сагласност наставника саветника. За све потребне информације о потенцијалним наставницима саветницима, кандидати се могу обратити Руководиоцу одговарајућег студијског програма на контакт мејл:


ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 16. И 17. 10. 2023. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

*ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 19. 10. 2023. ГОДИНЕ У 11.00 h.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 19. 10. 2023. ГОДИНЕ У 14 h.

РОК ЗА ЖАЛБЕ ЈЕ 24 ЧАСА ОД ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 20. 10. 2023. ГОДИНЕ У 15.00 h.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 23. 10. 2023. ГОДИНЕ ОД 9.00 ДО 14.00 h.ШКОЛАРИНА за самофинансирајуће студенте износи 150.000,00 динара за једну школску годину.

ШКОЛАРИНА за студенте стране држављанине износи 4.000 евра за једну школску годину.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ УПЛАЋУЈЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 150.000,00 ДИНАРА.


Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • пријаву на конкурс (кандидати само достављају пријаву у писаној форми);
 • кратку биографију;
 • уверење о положеним испитима током основних и мастер академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама са просечном оценом најмање 8 и остварених 300 ЕСПБ;
 • извод из књиге рођених;
 • потврду о знању енглеског језика;
 • писану сагласност наставника саветника;
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 7.000,00.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 23. 10. 2023. године.

За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а);
 • индекс (преузима се у Студентској служби ПМФ-а);
 • уплата за трошкове уписа 3.000,00 динара;
 • уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 37.500,00 динара.

НАПОМЕНА. Свака уплата треба да буде на посебној уплатници. Уплате извршити на жиро-рачун ПМФ-а број 840-1017666-11 позив на број: 05-108.