21. конгрес Европског друштва херпетолога

ПМФ Крагујевац – Институт за биологију и екологију је један од суорганизатора 21. конгреса Европског друштва херпетолога