ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE 1.6

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ


ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ
ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ ПОЛОВНОГ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

„ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE 1.6“

Предмет лицитације је моторно возило „ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE 1.6“, прва регистрација 10. 2. 2006. године, светло браон боје, у возном стању, регистровано до 10. 2. 2020. године, са пређених 401.042 километара.

Почетна цена возила је 180.000,00 динара.

Возило се може погледати сваког радног дана у времену од 10 до 12 часова до дана одржавања лицитације.

Јавна лицитација ће се одржати дана 30. 5. 2019. године са почетком у 12 часова у свечаној сали Факултета, с тим да је због евидентирања обавезно присуство пријављених учесника 1 час пре почетка лицитације.

Рок за подношење пријава са одговарајућом документацијом је осам дана од дана објављивања огласа.

Комплетна документација за пријављивање као и Правила о поступку спровођења јавне лицитације могу се бесплатно преузети на доле наведеним линковима.

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица, под условима прописаним наведеним Правилима, која поднесу пријаву у року утврђеном овим огласом и на рачун Факултета број 840-1017666-10 уплате депозит од 10% почетне цене возила.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОКУМЕНТАЦИЈА


У Крагујевцу, 20. 5. 2019. године

Природно - Математички Факултет

Председник Комисије за спровођење поступка јавне лицитације

Проф. др Марија Станић