КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2017/18. години

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2017/18. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2017/18. години уписаће 175 студената и то:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60ЕСПБ) за стицање академског назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
мастер биолог 12 8
мастер еколог 12 8
мастер биолог-молекуларна биологија 6 14
мастер математичар 18 12
мастер информатичар 12 8
мастер физичар 10 5
мастер хемичар 24 26

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ESPB.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС: ОД 25. 9. 2017. ДО 3. 10. 2017. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 5. 10. 2017. ГОДИНЕ.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 6. 10. 2017. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 6. 10. 2017. године.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 9. 10. 2017. ГОДИНЕ.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:


1. МАТЕМАТИКА – једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 18
број самофинансирајућих места 12

Пријемни испит 04.10.2016. године у 11 h,

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


2. ИНФОРМАТИКА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 12
број самофинансирајућих места 8

Пријемни испит 04.10.2016. године у 11 h,

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


3. ФИЗИКА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 10
број самофинансирајућих места 5

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за физику.


4. ХЕМИЈА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 24
број самофинансирајућих места 26

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за хемију.


5. БИОЛОГИЈА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 12
број самофинансирајућих места 8

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за биологију.


6. EКОЛОГИЈА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 12
број самофинансирајућих места 8

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за биологију.


7. БИОЛОГИЈА- Молекуларна биологија - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 6
број самофинансирајућих места 14

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за биологију.


ПРИЈАВА НА КОНКУРС: ОД 25. 9. 2017. ДО 3. 10. 2017. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

Образац пријаве на конкурс може се подићи у просторијама Студентске службе Природно-математичког факултета.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • попуњену пријаву;
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о положеним испитима током основних академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверен наставни план и програм (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 5.000,00 дин.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 5. 10. 2017. ГОДИНЕ.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 6. 10. 2017. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 6. октобра 2017. ГОДИНЕ.

За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (преузима се у Студентској служби ПМФ-а)
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • школарина за самофинансирајуће студенте: 4 рате по 24.000,00 динара, последња рата до 30. априла 2018. године

Напомена: све попунити на посебним уплатницама.

Уплату извршити на жиро-рачун ПМФ-а. 840-1017666-11 позив на број: 05-19

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 9. 10. 2017. ГОДИНЕ.