ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ


I

а) За упис студената II, III и IV године (БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ) потребно је:

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).

б) За упис студената II, III и IV године (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ) потребно је:

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а,
 • уплате: по Уговору - 16.000,00 прва рата школарине,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).

II

а) Обнова I, II и III године обрачунава се према броју пренетих ЕСПБ пута 1.200,00 динара (цена бода).

Уз ово је потребно још:

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).
 • уплата за обнову године по броју пренетих бодова –цена бода 1.200,00 динара

б) Обнова IV – буџетски студенти, закључно са генерацијом 2013/14 године имају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана од истека редовног трајања студија.

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).

ц) Обнова IV (први пут) – самофинансирајући студенти, плаћају пренете ЕСПБ само из IV године.

Студенти који обнављају IV годину (други пут), плаћају све пренете бодове.


Напомена:

Упис и обнова године на основним академским студијама 18. 9. - 29. 9. 2017. године.

Сви студенти који имају услове за упис, могу да упишу годину и пре назначених термина.

Молимо Вас да поштујете динамику плаћања школарине јер у противном неће моћи да се пријављују испити.

Све уплате извршити на жиро рачун ПМФ-а број 840–1017666-11 позив на број 05-19.

Обнова апсолвентског стажа апсолвената и апсолвената на I степену високог образовања за студенте по старом програму обавиће од 16. 10. - 20. 10. 2017. године.

Цена за обнову је 10.000,00 динара и плаћа се у целини.

У Крагујевцу, 17. 8. 2017. године

Природно - Математички Факултет

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА