ИСПИТНИ РОКОВИ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

ИСПИТНИ РОКОВИ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

ИСПИТНИ РОКОВИТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
 РЕДОВНИ РОКОВИ„АПСОЛВЕНТСКИ“ РОКОВИ
 ПРИЈАВА ИСПИТАИСПИТИПРИЈАВА ИСПИТАИСПИТИ
ЈАНУАРСКИ8., 9., и 10. ЈАНУАРАод 15. ЈАНУАРА до 07. ФЕБРУАРА##
ФЕБРУАРСКИ5., 6., и 7. ФЕБРУАРА9., 12., 13. и 14. ФЕБРУАРА##
МАРТОВСКИ7. и 8. МАРТА10. - 11. и 17. - 18. МАРТ##
АПРИЛСКИ##2. и 3. АПРИЛАод 9. до 27. АПРИЛА
МАЈСКИ##3. и 4. МАЈАод 7. до 30. МАЈА
ЈУНСКИ1., 4., и 5. ЈУНАод 11. ЈУНА до 4. ЈУЛА##
ЈУЛСКИ3., 4., и 5. ЈУЛАод 9. до 13. ЈУЛА##
АВГУСТОВСКИ16. и 17. ЈУЛАод 20. до 25. АВГУСТА##
СЕПТЕМБАРСКИ24. и 27. АВГУСТАод 29. АВГУСТА до 13. СЕПТЕМБРА##
СЕПТЕМБАР 2.13. и 14. СЕПТЕМБРАод 18. до 20. СЕПТЕМБРА##
НОВЕМБАРСКИ##од 2. до 5. НОВЕМБРАод 6. до 30. НОВЕМБРА
ДЕЦЕМБАРСКИ##3. и 4. ДЕЦЕМБРАод 6. до 29. ДЕЦЕМБРА
У Крагујевцу, 28. 11. 2017. године

ДЕКАН

Проф. др Срећко Трифуновић