ИСПИТНИ РОКОВИ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

ИСПИТНИ РОКОВИ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

ИСПИТНИ РОКОВИТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
 РЕДОВНИ РОКОВИ„АПСОЛВЕНТСКИ“ РОКОВИ
ЈАНУАРСКИод 15. ЈАНУАРА до 07. ФЕБРУАРА#
ФЕБРУАРСКИ9, 12, 13 и 14. ФЕБРУАРА#
МАРТОВСКИ10. - 11. и 17. - 18. МАРТ#
АПРИЛСКИ#од 09. до 27. АПРИЛА
МАЈСКИ#од 07. до 30. МАЈА
ЈУНСКИод 11. ЈУНА до 04. ЈУЛА#
ЈУЛСКИод 09. до 13. ЈУЛА#
АВГУСТОВСКИод 20. до 25. АВГУСТА#
СЕПТЕМБАРСКИод 29. АВГУСТА до 13. СЕПТЕМБРА#
СЕПТЕМБАР 2.од 18. до 20. СЕПТЕМБРА#
НОВЕМБАРСКИ#од 06. до 30. НОВЕМБРА
ДЕЦЕМБАРСКИ#од 06. до 29. ДЕЦЕМБРА

У Крагујевцу, 28. 11. 2017. године

Студентска служба