Стефановић др Ненад

Стефановић др Ненад Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-17 Дипломирао: 2000. године
Email: nenads@kg.ac.rs Магистрирао: 2003. године
Телефон: 064 27 27 221 Докторирао: 2008. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Информациони системи 1.
 • Инфромациони системи 2.
 • Електронско пословање
 • Интелигентни информациони системи
 • Управљање пројектима
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. N. Stefanovic and D. Stefanovic, 2009, Supply Chain Business Intelligence – Technologies, Issues and Trends. In Artificial Intelligence: An International Perspective, Max Bramer (Ed.), Lecture Notes in Computer Science; Springer-Verlag, pp. 217-245. (rad po pozivu) ISBN:978-3-642-03225-7 - M13
 2. N. Stefanovic, D. Stefanovic, B. Radenkovic, 2011, Integrated Supply Chain Intelligence through Collaborative Planning, Analytics and Monitoring, In Electronic Supply Network Coordination in Intelligent and Dynamic Environment: Modeling and Implementation. Mohhebi Shima, Iraj Mahdavi & Prof. Namjae Cho (Eds.), IGI Global, pp. 43-92. (rad po pozivu) ISBN:9781605668086 - M13
 3. Stefanovic, N., Stefanovic, D., Supply Chain Simulation, Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, IGI Global, 2014 pp. 5271-5282 ISBN: 9781466658882 - M13
 4. Stefanovic, N., Proactive Supply Chain Performance Management with Predictive Analytics, The Scientific World Journal, http://dx.doi.org/10.1155/2014/528917 (2014) - M21
 5. Stefanovic, N., Radojevic, I., Ostojic, A., Comic, Lj., Topuzovic, M., Composite Web Information System for Management of Water Resources, Vol. 29, No. 7, (2015) 2285-2301. - M21
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима (III-44010).
 • INCOMING (Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs).
 • BAEKTEL (Blending Academic and Entrepreneurial Knowledge in Technology Enhanced Learning).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Информациони системи, пословна интелигенција, електронско пословање, управљање пројектима, веб технологије.

Home Page