Катанић др Јелена

Катанић др Јелена Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Биохемија
Кабинет: А-I-20 Основне студије: 2011. године
Email: jkatanic@kg.ac.rs Мастер студије: 2012. године
Телефон: 034 336 223 лок. 256 Докторске студије:  6. 10. 2017. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Биохемија примарних биомолекула
 • Биохемија
 • Биохемија физиолошки активних једињења
 • Биохемија ћелије
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. J. Katanić, V. Mihailović, N. Stanković, T. Boroja, M. Mladenović, S. Solujić, M. S. Stanković, M. M. Vrvić, Dropwort (Filipendula hexapetala Gilib.): Potential role as antioxidant and antimicrobial agent, EXCLI Journal 14 (2015), 1–20.
 2. J. Katanić, T. Boroja, N. Stanković, V. Mihailović, M. Mladenović, S. Kreft, M. M. Vrvić, Bioactivity, stability and phenolic characterization of Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Food & Function 6 (2015), 1164–1175.
 3. J. Katanić, V. Mihailović, S. Matić, V. Stanković, N. Stanković, T. Boroja, M. Mladenović, S. Stanić, S. Kreft, M. Mihailović, The ameliorating effect of Filipendula hexapetala extracts on hepatorenal toxicity of cisplatin, Journal of Functional Foods 18 (2015), 198–212.
 4. V. Mihailović, J. Katanić, D. Mišić, V. Stanković, M. Mihailović, A. Uskoković, J. Arambašić, S. Solujić, M. Mladenović, N. Stanković, Hepatoprotective effects of secoiridoids-rich extracts from Gentiana cruciata L. against carbon tetrachloride induced liver damage in rats, Food & Function 5 (2014), 1795–1803.
 5. R. Ceylan, J. Katanić, G. Zengin, S. Matić, A. Aktumsek, T. Boroja, S. Stanić, V. Mihailović, G. O. Guler, M. Boga, M. A. Yılmaz, Chemical and Biological Fingerprints of Two Fabaceae species (Cytisopsis dorycniifolia and Ebenus hirsuta): Are they Novel Sources of Natural Agents for Pharmaceutical and Food Formulations?, Industrial Crops and Products 84 (2016), 254–262.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом „Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа“ (ИИИ 43004).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Хемија природних производа, Биохемија, Оксидативни стрес и антиоксиданти, Медицинска хемија, Фармакологија, Биолошки активни секундарни метаболити лековитих биљака.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English