Недић Ђорђе

Недић Ђорђе Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II- Дипломирао: 21.09.2009. године
Email: djordje.nedic@yahoo.com Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 306 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Основи програмирања
  • Теоријске основе информатике 3.
  • Паралелно програмирање
  • Рачунарска графика
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. B. Stojanovic, M. Svicevic, Djordje Nedic, M. Ivanovic, S. M. Mijailovich. Estimating parameters of a model of thin filament regulation in solution. Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics / Vol. 6 / No. 1, 2012 / pp. 41-55. ISSN 1820-6530, M53
  2. Srboljub M. Mijailovich, Boban Stojanovic, Djordje Nedic, Michael A. Geeves. Myosin Binding to Actin in the 3D Sarcomere Lattice. Biophysical Society, Volume 110, Issue 3, Supplement 1, p299a, 16 February 2016
  3. Djordje Nedic, Marina Svicevic, Boban Stojanovic, Michael A. Geeves, Thomas Irving, Richard J. Gilbert, Srboljub M. Mijailovich. Effect of Mutations in cMyBP-C on Sarcomere Mechanical Function. Biophysical Society, Volume 108, Issue 2, Supplement 1, p200a, 27 January 2015
  4. Srboljub M. Mijailovich, Boban Stojanovic, Djordje Nedic, Michael A. Geeves. Activation and Relaxation Kinetics in Skeletal and Cardiac Muscles. Biophysical Society, Volume 108, Issue 2, Supplement 1, p337a–338a, 27 January 2015
  5. Srboljub M. Mijailovich, Djordje Nedic, Marina Svicevic, Boban Stojanovic, Michael Geeves. Modelling the Calcium Dependent Actin-Myosin ATP-ase Cycle in Solution. Biophysical Society, Volume 108, Issue 2, Supplement 1, p594a, 27 January 2015
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Симулације мишића на молекуларном нивоу

Home Page