PMF HOME
 Prirodno-matematički fakultet je pretplatnik MSDNAA programa što pruža mogućnost svim aktivnim studentima i zaposlenima na fakultetu da besplatno dobiju licencirani softver kompanije Microsoft. Ovaj softver se može koristiti isključivo u naučno-obrazovne svrhe.
Da bi student dobio mogućnost da postane korisnik ovog programa i da besplatno na svom računaru koristi Microsoft softver, neophodno je da poseduje indeks sa upisanom ili obnovljenom tekućom školskom godinom.
Kako doći do softvera?
  1. Otvaranje MSDN AA naloga - samo uz overen indeks, kod ovlašćenog lica na fakultetu. Na ovaj način dobijate korisničko ime i lozinku za pristup sajtu za online naručivanje. Sva komunikacija sa Microsoftom se obavlja online, tako da vam i korisničko ime i lozinka za naručivanje stižu preko e-mail adrese koju navedete pri otvaranju MSDN AA naloga. Otvaranje naloga se vrši samo pri prvom dolasku.
  2. Naručivanje softvera - vrši se online, preko sajta http://msdn63.e-academy.com/fos_kragujevac
  3. Iz padajućeg menija sa spiskom softvera izaberite softver prema želji, a potom zaključite kupovinu.
  4. Sačuvajte ISO image na Vaš računar direktno sa prethodno navedenog sajta.
  5. Serijske brojeve i uputstva potrebna za instalaciju softvera dobićete elektronskim putem.
Ovlašćena lica
Institut za fiziku
dr Vladimir Cvjetković, docent
vcvjetko@gmail.com
Institut za matematiku i informatiku
Miomir Kovačević
imi.servis@gmail.com
Važne napomene
  • dobijeni softver se može instalirati samo na jednom računaru koji je u vašem vlasništvu
  • dobijeni softver se ne sme umnožavati niti koristiti u komercijalne svrhe, sa čim ćete morati da se saglasite prilikom prvog logovanja na sajt za naručivanje softvera
  • ako naručeni softver zahteva Product Key kako bi bio instaliran, Product Key ćete dobiti na e-mail nakon poručivanja softvera
  • nakon prestanka statusa studenta ili zaposlenog gubite mogućnost dobijanja novog softvera, ali možete nastaviti sa korišćenjem već dobijenog softvera po uslovima propisanim EULA dokumentom
Sva pitanja, primedbe ili sugestije možete poslati na e-mail msdnaapmf@kg.ac.rs.
Prirodno Matematički Fakultet - HOME strana