ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ АНКЕТИРАЊА СТУДЕНАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ АНКЕТИРАЊА СТУДЕНАТА

у зимском семестру школске 2016/17. године

Поштовани наставници, сарадници и студенти Факултета,

Обавештавамо вас да ће се од 26. децембра 2016. године до 13. јануара 2017. године спровести ОБАВЕЗНА АНОНИМНА СТУДЕНАТСКА АНКЕТА о квалитету рада наставника, сарадника, библиотеке, студентске службе и рачунарског центра Факултета. Анкета обухвата све године свих студијских програма.

Природно-математички факултет настоји да побољша рад на реализацији свих својих акредитованих студијских програма, а као један од битних начина да се побољшања остваре је и добијање повратних информација од студената. Промене до којих дође усвајањем примедби и сугестија студената доприносе креирању савременијих студијских програма, као и бољем статусу нашег Факултета при следећим акредитацијама. На овим важним питањима за Факултет сви треба да радимо заједно, у циљу подизања квалитета, а на добробит свих актера у настави – и студената и наставног особља.

Ово је сталан и континуиран процес, тако да се анкетирање спроводи сваке године у циљу побољшања квалитета педагошког рада наставника и сарадника, као и побољшања рада стручних служби везаних за рад са студентима (библиотеке, студентске службе и техничке службе). Анкета је анонимна.

Молимо вас за сарадњу и активно учешће у овом важном аспекту обезбеђивања квалитета рада нашег Факултета.

С поштовањем

Комисија за спровођење анкетирања